Регионален исторически музей - Хасково
РИМ - Хасково

Регионален исторически музей - Хасково

Рейтинг

Началото на музейното дело в Хасково е поставено през 1927 г. с основаването на Археологически комитет.

 

В резултат на всеотдайната събирателска, фондова и научно-изследователска работа на няколко поколения музейни специалисти в продължение на десетилетия днес само в основния фонд на Регионалния исторически музей се съхраняват над 120 000 движими културни ценности.

 

Включва отдели „Археология“, „История на България“, „Етнография“, „Реставрация“.

Отдел “Етнография” е създаден през 1962 година. Научният архив разполага с над 22 000 машинописни страници, съдържащи информация за традиционните празници в областта, народна вяра, медицина, песенен и инструментален фолклор, фолклорна поезия и проза, като и снимков материал, илюстриращ богатството на духовната култура от средата на ХІХ до средата на ХХ век.

 

Дейността на отдел „Археология“ включва съхраняване на движимите културни ценности на територията на Хасковска област; експозиционна – свързана с представянето културните ценности, както и информация за миналото на региона пред широката публика; и изследователска, която включва осъществяване на археологически разкопки, теренни издирвания, научна обработка на материалите от фонда.

 

Историята на България е разделена на период от падането на България под Османска власт до Съединението на Княжество България и Източна Румелия; нова и най-нова история.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема