Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Георги Йорданов

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Рейтинг

Най-голямата библиотека в България, кръстена на светите братя Кирил и Методий, притежава фонд с над 7 900 000 книги, графични, архивни, картографски, електронни документи, продължаващи издания, ръкописи и електронни бази данни. Библиотеката притежава всички видове документи, издадени в България на български и на чужди езици. Те са достъпни в читалните на библиотеката, а за жижеещи извън София, е възможно ползването чрез система за междубиблиотечна заемане. В Националната читалня изданията са разпределени на: славяноезични и чуждоезични ръкопис; старопечатни, редки и ценни книги; български исторически архив; колекции на ориенталски отдел; картографски и графични издания; официални издания; музикални издания и звукозаписи; архив на българската книга; чуждестранна литература и периодика; справочни издания; специализирана сбирка по библиотекознание.

 

За рождена дата на днешната библиотека се счита 10.12.1878 г. В сегашната си сграда, специално проектирана за съхранение на книги, тя се помещава от 16.12.1953 г. Книгохранилището се разполага на осем етажа, 10 читални са отредени за посетителите. Зданието е едно от първите с оберлих, позволяващ навлизането на директна слънчева светлина. Тук работи първата лаборатория за реставрация на хартия и книги. Днес процесът по запазване на изданията е облекчен от възможностите на дигитализирането.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК