Държавен музикален театър “Стефан Македонски”
ДМТ “Стефан Македонски”

Държавен музикален театър “Стефан Македонски”

Рейтинг

В най-новата ни културна действителност Държавният музикален театър “Стефан Македонски” заема достойно място до водещите национални и световни музикални институти. 65-годишната история на единствения у нас жанрово-профилиран театър е неразделна част от историята на българското професионално оперетно изкуство, което достига представително национално ниво още през 30-те години на отминалия век.

С одържавяването на последния столичен частен театър – Художествен оперетен театър и преименуването му в Народна оперета (1947) и с нов правителствен указ е основан Държавен музикален театър, който през 1952 г. се именува на името на първия негов директор – Стефан Македонски (със заслуги за укрепването още на първия столичен професионален частен оперетен театър – Свободен театър).

Сградата на театъра е наследена от Художествен оперетен театър и реновирана.

Репертоарът на театъра е своеобразно продължение на жанровите традиции в областта на класическата оперета на частните трупи до 1947 г.

До днес театърът е уникално явление в художествения живот на страната и единствен по рода си на Балканския полуостров.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК