Исторически музей "Искра"
Исторически музей "Искра"

Исторически музей "Искра"

Рейтинг

Основаният през 1901 г. музей  в гр. Казанлък е сред най-старите в България. С повече от 50 000 експоната, той отрязява изключително богатата материална и духовна култура на целия регион.

 

Музеят е известен с най-богатата си колекция от примитивни костени сърпове в цяла Югоизточна Европа. Впечатляват и сбирките на средновековна керамика, каменни оръдия на труда, накити, носии и бижута. Вълнуваща е срещата с тайнствените тракийски гробници и предметите, открити в тях. Най-новите златни, сребърни и бронзови находки от тракийските храмове ще ви посрещнат в т. нар. Трезорна зала. Тук блясък разпръскват уникални вещи на тракийския владетел Севт III, сред които златният му венец, шлем, наколенници и др.

 

Пъстрото историческо наследство на казанлъшкия край е представено в шест отдела - „Археология“,  „Средновековие“, „Възраждане“, „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“.

 

Освен разглеждане на ценните сбирки, музеят предлага демонстрации на традиционни местни ритуали, свързани с Празника на розата и производството на розово масло, а също и беседи, прожекции на филми  и др.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема