Художествена галерия – Стара Загора
Художествена галерия – Стара Загора

Художествена галерия – Стара Загора

Рейтинг

Старозагорската художествена галерия притежава над четири хиляди произведения. Разпределени са в шест отдела: “Живопис”, “Графика”, “Скулптура”, “Иконопис”, “Възрожденски гравюри”, “Приложни изкуства”. В тях са застъпени творби на почти всички български художници от последните две столетия. Обхванати са в своето многообразие и основните художествени явления на националното ни изкуство. В стогодишната си история Старозагорската художествена галерия е организирала над хиляда и двеста експозиции и изложби, част от които са гостували в почти всички галерии на България, както и в музеи на изкуствата в Чехия, Португалия, Великобритания, Русия, Индия, Германия, Сърбия и т. н.

 

След установяването в новата сграда ежегодно тук се представят между около 25 изложби с произведения от фондовете на ХГ Стара Загора, съвместни експозиции с други галерии, гостуващи изложби от страната и чужбина и т. н. От 2004 г. Старозагорската галерия е основен организатор на Балканското квадринале на живописта “Митовете и легендите на моя народ”. С богатството на своите фондове, експозиционна и популяризаторска дейност тя се нарежда сред най-значимите художествени галерии в страната.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК