Драматичен театър "Гео Милев“
Драматичен театър "Гео Милев“

Драматичен театър "Гео Милев“

Рейтинг

Театърът в Стара Загора е на повече от 130 години. Към настоящия момент Драматичен театър "Гео Милев" е водещ театрален институт в региона и събирателен център на културни събития. Разполага с две игрални пространства – голяма сцена (300 места) и камерна сцена (49 места), които дават възможност за разнообразни театрални форми, както и за други сродни дейности – конференции, концерти, фестивали, срещи и др.

 

Съвременната театрална политика на ДТ "Гео Милев" е ориентирана към отваряне и обогатяване на собственото културно пространство. Това се постига с обмена или привличането на публично известни и доказали се творци в създаването на собствена продукция, работа в коопродукции, предоставяне сцената на гастролиращи театри и трупи, ефективно разпространение на собствена театрална продукция с цел максимално удължаване живота на всеки създаден спектакъл. В репертоара са включени класически, съвременни и експериментални заглавия от българската и световната драматургия. 

 

На сцената на ДТ "Гео Милев" са се формирали и продължават да се развиват не едно поколение театрали. Културната институция е неизменна част от наследството и традициите на Стара Загора, има сериозен дял в историята на българското театрално изкуство и амбиции да се заяви като активен участник в европейското културно сътрудничество.  

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема