Галерия "Ракурси“
Галерия "Ракурси“

Галерия "Ракурси“

Рейтинг

“Ракурси“ е независима галерия за модерно и съвременно изкуство, основана през 2004 година от Росица Чушева и Румяна Йонева.

 

Галерията е жизнено пространство със своя идентичност, отворена за всички видове медии. Работи с група водещи художници, показва и лансира млади автори, реализира собствени кураторски проекти и си сътрудничи с творци и институции по различни програми.

 

Галерията извършва специализирани услуги по оценяване на произведения от лицензиран експерт-оценител, реставрация, консултации при оформлението на пространства с различно предназначение.

 

Пространството на галерията е подходящо за организиране на събития от различен характер – презентации на продукти, връчване на дипломи и награди, срещи, коктейли, частни посещения, лекции.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК