Галерия "Контраст”
Галерия "Контраст”

Галерия "Контраст”

Рейтинг

Галерия „Контраст” се ражда с идеята за подкрепа на съвременното българско изкуство. Създаването на нова оценъчна система – градена изцяло на художествени и пазарни стойности, менажирането на артисти и възпитаването и насърчаване на ценители, които да инвестират в изкуство, са сред важните задачи на галерията. Стартът е с онлайн платформа, която да се превърне в най-голямото пространство за представяне на изкуство в България.

 

Галерия „Контраст” отделя особено внимание на развитието и насърчаването на млади автори, които до сега нямат активни позиции на пазара на изкуството. Пространството среща стиловете и концепциите на различни поколения артисти от цялата страна. Проектът се отличава с динамичната си материя, като не цели да се фиксира в едно единствено пространство. Не ограничава изкуството и не затваря неговите творби, защото те са тези, които градят пространства, изпълват ги със смисъл и им придават стойност. Галерията е контрастът, носещ идеята за различното, обновеното и модернизираното. Цел е не просто мястото да бъде открояващо се, а нещо повече - да откроява изкуството, а то от своя страна да формира и възпитава младите, да създава среда и възможност за изява

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК