Гърбав мост
Община „Мизия“

Гърбав мост

Рейтинг

Мостът е строен по време на завладяването на нашите земи от Римската империя, намиращ се до важния римски път „Via Singiduno usque ad Conctantinopolim per piram Danubii”, свързващ Константинопол с Дунав. В по-късни времена, той е ремонтиран от българските мостари през Възраждането, като е запазена уникалната му римска технология и е единственият архитектурен свидетел на преминаването на Ботевата чета през района на 17 май /29 май – нов стил/.

 

Гърбавият мост е елемент от мемориалния комплекс „Ботев път” – обявен през 1993г. за групов исторически паметник на културата от национално значение. 

 

Текст: Община „Мизия“

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема