art-reefs_1306x818_crop_767df21aa1

Заключителното събитие по проекта "Artreefs" се проведе в Пескара, Италия

Заключителното събитие по проекта "Artreefs" се проведе в град Пескара, Италия на 12 юни 2018 г. На срещата местни, регионални и европейски заинтересовани страни обсъдиха постигнатите резултати по 24-месечния проект.
All news

Заключителното събитие по проекта "Artreefs" се проведе в град Пескара, Италия на 12 юни 2018 г. На срещата местни, регионални и европейски заинтересовани страни обсъдиха постигнатите резултати по 24-месечния проект. Присъстващите направиха и анализ на възможностите за устойчиво развитие на адриатическото крайбрежие чрез използването на изкуствени рифове.

 

Проектът "Artreefs" има за цел да промотира идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаването на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони. 

 

По време на заключителното събитие партньорите по "Artreefs" презентираха ключови заключения по проекта.  Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" участва в презентациите като представи връзката между изкуствените рифове и туризма.

 

Планът за действие по проекта "Artreefs" бе разработен през 2016 година след проучване на законодателството, подходящите бизнес модели и възможностите за сътрудничество с всички заинтересовани страни. През последните две години проектът обедини множество организации и специалисти в името на потенциала на изкуствените рифове като способ за опазване на околната среда и осигуряване на устойчив туризъм.

 

Проектът „Artreefs“ обединява опита на шест организации:

 

 

• Innogate to Europe: МСП от Испания, специализирано в областта на иновациите и предприема-чеството;

• CNR-ISMAR: морския клон на Националния Изследователски Съвет на Италия;

• Pôle Mer Méditerranée от Франция, най-големия морски клъстер в региона;

• Национален туристически клъстер "Български пътеводител", специализиран в устойчивия и алтернативен туризъм;

• Областна администрация Абруцо (Италия), водеща интегрираното управление на крайбрежните зони в Адриатическо море;

• Асоциация на Българските Черноморски Общини, обединение на 21 общини по Българското Черноморие.

Photo Gallery

  • final-event1_122x122_crop_7f6dc52630
  • final-event2_122x122_crop_4ed4e9c5fe