art-reefs-leaflet-page-001_1306x818_crop_b8c06827f9

Събитие за разпространение на информация и брокерско събитие по проекта ARTREEFS

Във вторник, 12-ти юни 2018-та година в зала „Figlia di Iorio - Palazzo della Provincia“, площад „Италия“ №30, Пескара, ще се проведе финалното събитие за разпространение и среща между местни, регионални и Европейски стратегически заинтересовани страни, посветено на изкуствените морски рифове по повод проекта “ARTREEFS”
All news

ARTREEFS – Иновативни, конкурентни и интегрирани инструменти за устойчив крайбрежен туризъм и приобщаващ растеж в Средиземно и Черно море

 

Събитие за разпространение на информация и брокерско събитие по проекта ARTREEFS

 

Във вторник, 12-ти юни 2018-та година в зала „Figlia di Iorio - Palazzo della Provincia“, площад „Италия“ №30, Пескара, ще се проведе финалното събитие за разпространение и среща между местни, регионални и Европейски стратегически заинтересовани страни, посветено на изкуствените морски рифове по повод проекта “ARTREEFS”, организирано от Регион Абруцо – Департамент по Туризъм, култура и ландшафт, участник в европейско партньорство с водещ партньор INNOGATE от Испания.

 

Проектът „ARTREEFS” стартира през август 2016-та година и ще приключи през 2018-та в Пескара с две събития:

-          Събитие за разпространение: разпространение на постигнатите резултати и анализ на възможностите за устойчиво развитие на Адриатическия бряг, фокусирано върху ползата от изкуствените рифове

-          Брокерско събитие: уникална възможност за срещи между публичния и частния сектор, властите, университети, изследователски центрове, чрез които да се укрепят или създадат нови партньорства в сферата на туристическите пакети, базирани на изкуствени рифове, за „син растеж“

Регион Абруцо - Департамент по туризъм, култура и ландшафт е победител в проекта с директно финансиране “ARTREEFS”, който заедно с пет други европейски организации - INNOGATE

to Europe, CNR-ISMAR, Pôle Mer Méditerranée, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и Асоциация на българските черноморски общини, популяризира използването на иновативни изкуствени рифове като гъвкав инструмент за справяне с широко разпространените предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, като влошаване качеството на околната среда, недиференциран масов туризъм, липса на иновации, сезонност и конфликти между потребителите на крайбрежната зона.

 

След първоначалната фаза на проекта, в която бяха изучени политики, законодателство и възможни бизнес модели, придружени с изследвания в сътрудничество със засегнати страни от всички сектори, беше изработена съвместна макро-регионална визия и беше създаден План за действие.

 

Различни организации, компании за управление на дестинации, професионалисти в сферата на туризма, занимаващи се с водни спортове, и организации, занимаващи се с морския сектор, крайбрежното планиране и мениджмънт, инженеринг, опазване на морската среда, рибарство и аквакултури, наука и образование, се присъединиха към публично-частното партньорство, за да постигнат следните цели:

 

  • Популяризиране на изкуствените рифове като средство за опазване на околната среда и крайбрежен мениджмънт
  • Демонстриране на потенциала им за устойчив туризъм и свързани дейности
  • Насърчаване на сътрудничеството между заинтересовани страни в морската сфера
  • Гарантиране, че новите изкуствени рифове са социално и икономически устойчиви и природосъобразни и в съответствие с жизнеспособни и включващи дългосрочни планове за управление

 

 

Партньор 5 - НТК „Българският пътеводител“,  info@bg-guide.org

Photo Gallery

  • slide2_122x122_crop_614867a554