We Are Going to Мъглиж - рокфест

Rating

„We Are Going to Мъглиж” с предстоящото си трето издание на 04 и 05 септември се утвърждава като традиция, която допринася за развитието на фестивалната култура, както и за представянето и популярността на града и региона.

Основната ни цел е да работим за създаване и утвърждаване на културните ценности и идентичност по отношение на региона, както и за развитието на рок сцената. Тъй като не поставяме комерсиален акцент, при подбора на участниците се залага на критерии, които имат повече културна, отколкото комерсиална значимост. Фестивалът не е с конкурсен характер, а е насочен към развитието на локалната градска култура, чрез създаване на сцена и възможност за изява пред публика на различни underground групи и изпълнители.

От 2014 година фестивала се провежда в местността "Равня", в планината, на около километър от града.

Достъпът до фестивала е безплатен за всички!!!

 

За повече инфо http://www.goingtomaglizh.net/ и https://www.facebook.com/Goingtomaglizh/timeline?ref=page_internal

User photos

User videos

Comments

200 symbols