Събор "Съединението прави силата"

Rating
Съборът по повод Съединението на България ще се проведе на 21 август /неделя/ 2016 г. в местността „Побит камък" с. Нови хан, община Елин Пелин. Концертната програма, в която ще вземат участие оркестър „Средец" и самодейни фолклорни групи и състави от община Елин Пелин и съседните общини, ще започне в 10:30 часа, а след нея празникът ще продължи с народно веселие.

 
Организатори на събора са община Елин Пелин, Кметство с. Нови хан и НЧ „Иван Вазов – 1928", с. Нови хан.

User photos

User videos

Comments

200 symbols