Премиерa на документалният филм „Професия хижар“

Rating

Прожекцията на документалния филм „Професия хижар” е последното събитие, част от благотворителната едноименна кампания, която хижа Козя стена започва през септември 2014 г. 30-минутният документален филм разкрива какво представлява хижарската професия, като разказва за особеностите на работата в планината, далеч от градските условия, и по този начин възпитава по-висока планинска култура сред туристите и по-голямо разбиране към хората, посветили живота си на социалната кауза, наречена “хижа”.

Прожекцията ще бъде открита с кратка дискусия, насочваща вниманието на публиката към проблематиката на филма, а след това всички гости са поканени да споделят своето мнение на чаша планински чай в „Клуб на пътешественика” (ул. „Сердика“ № 19).

Всички средства, събрани от прожекцията, ще бъдат вложени в закупуването, транспорта и инсталацията на електрическа система на хижа Козя стена, базирана на енергия от възобновими източници.

 

Във Фейсбук страницата на прожекцията можете да намерите повече информация.

These users have requested presence at the event:

+ 1

User photos

User videos

Comments

200 symbols