Международно туристическо изложение "КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ" 2015

Rating

Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново е  специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация.

User photos

User videos

Comments

200 symbols