I-ви Национален конкурс за акордеон с международно участие „Георги Гълъбов“

Rating

Конкурсът носи името на Георги Гълъбов.

С цялата си творческа и педагогическа дейност, той поставя основите на акрдеонната школа в България като подготвя множество ученици и студенти, които днес поддържат и развиват делото му във всички кътчета на страната. Георги Гълъбов бе представител на България в журита на международните акордеонни конкурси повече от 30 години.

В конкурса се допуска и международно участие по възрастови групи.

Пълната програма четете на http://www.galabov.org/

User photos

User videos

Comments

200 symbols