Topic

ХIІ Национален фестивал - конкурс по модерен балет

Rating

ХIІ-ият Национален фестивал - конкурс по модерен балет се провежда във Варна, Двореца на културата и спорта, зала "Конгресна".

Основен организатор е Народно читалище "Христо Ботев".

User photos

User videos

Comments

200 symbols