Национална астрономическа обсерватория и планетариум
НАОП - Габрово

Национална астрономическа обсерватория и планетариум

Рейтинг

Националната астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово e открита през 1984 година с цел да осъществява образователни, изследователски и културни функции.

 

Предназначението й е да разпространява знания по астрономия, да популяризира постиженията на космонавтиката в културно-образователната област "Природни науки и екология".

 

Астрономическата обсерватория разполага с американски телескоп „Celestron 14″, монтиран стационарно в наблюдателен павилион и няколко по-малки телескопа. При ясно време се извършват наблюдения на слънцето, луната, планетите и техните спътници, звездни купове, мъглявини и други обекти и явления.

 

В звездната зала, разполагаща с 50 места, на куполообразен екран с диаметър 8 м. се демонстрира вида на звездното небе от всяка точка на Земята, движенията на небесните тела посредством прожекционен апарат "Планетариум"- ZKP – 2. Той пресъздава точното копие на истинското звездно небе и движенията на небесните тела, пленява въображението и провокира усещането за безкрайността на времето, за непостижимата и уникална хармония на Вселената. В тази специфична обстановка се изнасят учебни, обзорни лекции и програми. Във фоайето са експонирани фотографски снимки, рисунки, карти и други материали на астрономическа и космическа тематика.

 

Текст: ТИЦ "Габрово"

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК