Римски терми
Георги Йорданов

Римски терми

Рейтинг

Варна (антично име Одесос) е сред най-древните световни градове, като последователно е владян от траки, елини, римляни и българи. Заслугата за изграждането на Римските терми е именно на римляните, които са прочути с почитта си към лечебната сила на водата. Построен в края на II век, този добре запазен паметник от античния период представлява най-голямата римска баня на Балканите. Общата площ на термите е около 7000 кв. м., а височината на сводестите конструкции е достигала до 20 м. Уникалността на римските терми се състои в отоплителната им система - двоен под със специални кухини, които отвеждат топлия въздух от пода до тавана на всички помещения. Залите били богато украсени като при разкопките са открити статуи на Клавдий Аквила, както и на римските богове Херакъл, Виктория, Меркурий и др. В северозападната част на термите се е намирало светилище на боговете-покровители на здравето Асклепий и Хигия.

През лятото в Римските терми функционира театър и се изнасят концерти на открито. Римските терми се намират в между улиците Сан Стефано и Хан Крум във Варна, в близост до Варненското пристанище.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема