Религиозно средище "Кръстата гора"

Религиозно средище "Кръстата гора"

Рейтинг

Златоград се счита за специално място, пазено от злини, благодарение на разположението си върху своеобразен кръст от четири върха. Те са "Св. Неделя", "Св. Костадин", "Св. Атанас" и "Св. Екатерина" ("Св. Георги"). Вярва се, че в миналото са били първо езически светилища, а по-късно са превърнати в християнски култови места. Зоната, която съединяващите ги мислени линии образуват, е известна като "Кръстатата гора". Езическият им период се свързва с обожествяването на Слънцето в древността, което при възникването на християнството се трансформира в образа на Исус Христос, считан за създател на света и на Слънцето.

 

На всеки от четирите върха е изграден параклис, посветен на съответния светец. Според местна легенда, който посети четирите храма, става малък хаджия, а ако е болен, оздравява.

 

Сакралното място "Кръстата гора" е гордост за златоградчани и надежда и нестихващ туристически интерес за гостите на града.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема