Етнографски ареален комплекс – Златоград
Димитър Руйков

Етнографски ареален комплекс – Златоград

Рейтинг

ЕАК Златоград е първият и все още единствен частен ареален комплекс в България. Самият комплекс представлява музей под открито небе, който показва облика на Златоград преди повече от 100 г. Музейната експозиция показва традиционни трудови умения, занаятчийски работилници, както и най-големият архитектурен резерват в Родопите, в който живеят постоянно местни хора. Историко-етнографската музейна експозиция се помещава в някогашната къща на Александър Чанов - заможен производител на аби и търговец на тютюн. Къщата датира от втората половина на ХІХ век и е обявена за архитектурен паметник на културата. Тук са изложени археологически находки от Златоградския етнокултурен ареал от времената на траки, римляни и Първа и Втора български държави.

 

Целта на създателите на комплекса е той да се разширява като се увеличават броя на обектите му. През 2004 г. влиза в списъка на 100-те национални туристически обекта, а през 2006 г. получава званието “най-добър уникален етнографски комплекс в България през 2005 г.”.

 

В комплекса са представени редица трдиционни занаяти като резбарство, грънчарство, ножарство, златарство и др. Наоколо има няколко хотела и механи, в които гостите на града могат да отседнат и похапнат.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК