Река Велека
Михаил Томов

Река Велека

Рейтинг

Река Велека извира в Турция и преминава на българска територия, за да завърши пътя си в Черно море по един възхитителен начин. Устието й е сред най-красиво изпипаните природни творчества. Долината на реката върви край фиордоподобни брегове и завършва с живописна лагуна. А след това се просмуква в морето под дълга около 500 м. пясъчна коса. И за да е пейзажът още по-очарователен, пясъчната ивица е оставила няколкометров процеп, през който реката се влива директно в морската шир.

 

От височините на близкото с. Синеморец устието на р. Велека изглежда нереално красиво. Самото селце е малко и спокойно място на самия морски бряг. От него тръгват няколко екопътеки към вътрешността на сушата.

 

В реката и край нейните брегове живее голямо животинско и растително разнообразие. Във водите й плуват над 30 вида сладководни риби, сред които защитените змиорка и див шаран. В района растат водни лилии, блатно кокиче, приморски морков, крайморско чадърче и други също защитени видове, а по бреговете снаги извиват елша и бамбук. Заради това богатство цялата местност на устието на р. Велека е защитена. Тя попада в територията на Природен парк "Странджа". По поречието на реката се намират резерватите "Силкосия" и "Узунбоджак".

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема