Национален военноисторически музей
Национален военноисторически музей

Национален военноисторически музей

Рейтинг

Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната. Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата страна.

 

За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история.

 

НВИМ има 40 дка външна и 5 000 кв. м. вътрешна експозиционна площ.

 

Експозицията на музея е решена в тематично-хронологичен и колекционен план. В нея са показани 28 000 експоната от едномилионния фонд на музея. Акцент в тематично-хронологичната част, която проследява развитието на Българската армия е участието ѝ във войните за национално обединение. Колекционната експозиция представя оръжие, отличия и униформи – трите най-стари и богати сбирки на музея.

 

Библиотеката осигурявя достъп до 13 729 тома специализирана литература. Съвременно оборудваните фондохранилища са разположени на площ от 4 200 кв. м.

 

Извън експозиционната си площ НВИМ има зали за временни изложби с 210 кв. м, 250 кв. м и 480 кв. м площ, конферентна зала с 200 места с възможност за симултанен превод на два езика, зала с 60 места, сувенирен магазин, кафе.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК