С цел по-добро обслужване ви уведомяваме, че сайтът на BG Guide използва бисквитки.

Разбрах
Национален политехнически музей
Национален политехнически музей

Национален политехнически музей

Рейтинг

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

 

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки. Интерес предизвикват постоянните изложби "Началото – 120 г. български съобщения" във фоайето на Централна поща /съвместно с Комитета за пощи и далекосъобщения/, "Радиото в България" и "Да запишем и чуем звуците" във Факултета по журналистика и масова комуникация и "История на обучението по астрономия" в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Реставриран автомобил "Форд" и други експонати на музея присъстват в постоянната изложба на представителството на "Форд" за България – Форд Мото Пфое.

 

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото издание по история на науката и техниката - Годишник на Националния политехнически музей, редица тематични сборници и брошури. Изготвя и разпространява вестник за деца "Технитарче". Разполага със зали за временни изложби, кинозала и конферентна зала.

 

Политехническият музей е разработил над 140 тематични изложби от различни области на знанията. Изложбите са показвани в страната и чужбина.

 

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно.

 

Националният политехнически музей и неговите филиали функционират като образователни институции и работят в партньорство с Министерството на образованието и науката, както и с редица фондации, фирми и сдружения.

 

Една от основните дейности на Националния политехнически музей са образователните програми областта на физиката, химията, текстила и музиката. Особено атрактивен е демонстрационният кабинет по физика.

 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК