entrepreneurship_1306x818_crop_73f39c3189

Младежи от четири балкански страни ще обменят опит и ще се обучават по транснационално предприемачество в туризма

През октомври 2019 г. в рамките на трансграничния проект TRANS-EDU-NET - „Транснационална образователна мрежа за младежи - нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма“ ще се проведат три събития за обмен на практики и две обучения по транснационално предприемачество в туризма. Инициативите са насочени към младежи от Балканския полуостров на възраст 16-30 години, които се обучават в областта на туризма или свързани с туризма индустрии. Целта е да се насърчат предприемаческото мислене и придобиването на знания относно устойчивото развитие сред младежите, което от своя страна да доведе до по-конкурентноспособна бизнес среда в региона.
Всички новини

Първите три събития са насочени към обмен на съществуващи добри практики и ще се проведат в Кичево (Северна Македония) – на 14 октомври, във Вльора (Албания) – на 20 октомври и в Солун (Гърция) – на 26 октомври. Следват образователни лагери във Вльора –  в периода 16-19 октомври и в Солун – между 22 и 25 октомври. В двата обучителни лагера ще участват и младежи от България.

 

За регистрация до 9 октомври за обучителен лагер във Вльора, Албания: тук

За регистрация до 11 октомври за обучителен лагер в Солун, Гърция: тук

 

Събитията са част от инициативите по трансграничния проект TRANS-EDU-NET, чийто водещ партньор е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

 

TRANS-EDU-NET стартира през септември 2017 г. и се осъществява в партньорство с Асоциация за местно икономическо развитие на регион Вльора, Албания, Солунски университет „Аристотел“, Гърция и Община Кичево, Република Северна Македония. Проектът е насочен срещу увеличаващите се нива на младежка безработица, ранното отпадане от училище, намаляващите възможности за съчетаване на ученето и работата и „изтичането на мозъци“ сред младите и квалифицирани хора, които емигрират в страни с по-развита икономика и пазар на труда, а това застрашава перспективите и потенциала за растеж на цели региони. Затова проектът цели да насърчи сътрудничеството и изграждането на мрежи между бизнес организации, представители на властите и на образователните институции с цел разработване на иновативна обучителна система, повишаване на уменията и стимулиране на предприемаческото обучение в областта на туризма.

 

За повече информация:

Водещ партньор, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, България: transedu@bg-guide.org

Фейсбук страница на TRANS-EDU-NET