За НТК

Национален Туристически Клъстер "Българският пътеводител" - Кои сме ние

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е сдружение с нестопанска цел с основен предмет организиране и провеждане на инициативи за популяризиране и устойчиво развитие на специализираните форми на туризъм. Основната насока за развитие на Клъстер "Българският пътеводител" е интегрираното утвърждаване на всички форми на специализирания туризъм, включително културно-исторически, екологичен, планински, пешеходен, СПА, кулинарен и винен, конгресен, приключенски и др. 

 

Основните цели на Сдружението са:

 

  • Промотиране и утвърждаване на България като уникална туристическа дестинация, предлагаща специализирани (комплексни) туристически пакети и услуги за "търсещи" туристи;
  • Въвеждане на съвместна иновативна технология за интегрирано и интерактивно представяне на туристическите услуги, предоставяни от Клъстера;
  • Привличане на по-голям дял български и чуждестранни туристи, търсещи различно, автентично и индивидуално изживяване;
  • Подобряване пазарните позиции на специализирания български туристически продукт на международно ниво;
  • Съвместни действия в областта на маркетинга и рекламата в български и чуждестранни медии и популяризиране на услугите за "търсещи туристи" в световната партньорска мрежа от организации, посветени на устойчивото развитие на туризма;
  • Подпомагане на членовете на Сдружението в осъществяваната от тях дейност.

 

Клъстерът работи активно за популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация за целогодишен туризъм, повишаване на конкурентоспособността на българския туристически сектор, повишаване на качеството на туристическия продукт и улесняване на туристите при планиране на своята почивка в България.

 

BG Guide  - Българският пътеводител вече е достъпен като приложение в Google Play Store.