Публични покани по реда на ПМС 160/2016 г.

Публични покани

Публични покани за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г.:

 

 

 

  • Организиране на събитие по проект SEM-Centres в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране на регионално обучение в областта на туризма; Обособена позиция 2: Осигуряване на устен превод от румънски на български език и обратно, дата на публикуване 28.03.2018 г., краен срок за получаване на оферти 04.04.2018 г., 18:00 ч. Прекратена процедура по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/2016