Публични покани по реда на ПМС 160/2016 г.

Публични покани

Публични покани за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г.:

  • "Организиране на събития в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране на обучение за млади предприемачи; Обособена позиция 2: Организиране на транснационално изложение и състезание за стартъпи; Обособена позиция 3: Организиране на бизнес конференция  по предприемачество TRANS-EDU-NET" по проект „Транснационална образователна мрежа за младежи – нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма“, с акроним TRANS-EDU-NET,  номер на договор BMP1/1.3/2290/2017, финансиран по програма INTERREG Балкани-Средиземно море 2014-2020. Дата на публикуване 06.02.2020, краен срок за получаване на оферти 14.02.2020, 18:30 ч. 

Прекратени договори поради въведеното на 13 март извънредно положение, одобрена от УО промяна в същността и обхвата на събитията и бюджета на Бенефициента, които изцяло променят предмета  и стойността на услугата. 

 

  • Организиране на събития по проект „Транснационална образователна мрежа за младежи – нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма“, с акроним TRANS-EDU-NET,  номер на договор BMP1/1.3/2290/2017, финансиран по програма INTERREG Балкани-Средиземно море 2014-2020 с следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране на обучение за млади предприемачи; Обособена позиция 2: Организиране на транснационално изложение и състезание за стартъпи; Обособена позиция 3: Организиране на бизнес конференция  по предприемачество TRANS-EDU-NET. Дата на публикуване 21.01.2020, краен срок за получаване на оферти 31.01.2020, 18:00 ч. Прекратена процедура по чл. 9, ал. 1, т. 7, както и на основание чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 9, ал. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. 

 

  • Разработване, програмиране и дизайн на специализирани онлайн решения в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Разработване, програмиране и дизайн на специализирана онлайн образователна платформа с интерактивни модули; Обособена позиция 2: Разработване, програмиране и дизайн на виртуални предприемачески стаи; Обособена позиция 3: Разработване, програмиране и дизайн на онлайн образователна бизнес симулационна игра и приложение, дата на публикуване 16.04.2019 г., краен срок за получаване на оферти 25.04.2019 г., 12:30 ч.

 

 

 

  • Организиране на събитие по проект SEM-Centres в следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране на регионално обучение в областта на туризма; Обособена позиция 2: Осигуряване на устен превод от румънски на български език и обратно, дата на публикуване 28.03.2018 г., краен срок за получаване на оферти 04.04.2018 г., 18:00 ч. Прекратена процедура по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/2016