Проекти

Участия в проекти и инициативи

Участия по национални и международни проекти: 

 

BG Guide

Проект "Българският пътеводител - иновативни и интерактивни туристически услуги",

финансиран по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013,

период на изпълнение октомври 2013 - април 2015 г.

 

    ArtReefs

        

Проект "Изкуствени рифове - Иновативни, конкурентоспособни и интегрирани инструменти за устойчив крайбрежен туризъм и приобщаващ растеж в Средиземно и Черно море",

финансиран от АМСП към ЕК, Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМР)

период на изпълнение август 2016 - юли 2018 г.            

www.artreefs.eu

 

               DANUrB

Проект "DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity“, акроним DANUrB,

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

период на изпълнение януари 2017 - юни 2019 г.

 

 www.danurb.eu

 
      SEM-Centres

 

Проект "Cross-border Sustainable Employment Mix-Centres in the fields of information technologies, tourism and agriculture", акроним SEM-Centres, 16.4.2.077

финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V А Румъния – България" 2014-2020

период на изпълнение май 2017 - ноември 2018 г.

 

Образователна платформа за безработни лица www.sem-centres.eu

Виртуален СЕМ-Център/ Трудова борса за безработни www.virtual-sem-centre.eu

 
 TRANS-EDU-NET

Проект "Транснационална образователна мрежа за младежи – нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма",

акроним TRANS-EDU-NET

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 

период на изпълнение: август 2017 - юли 2020 г.

 

Образователна платформа в туризма за младежи www.trans-edu.net

Бизнес симулационна игра в туризма www.hotelempire.eu

Виртуални предприемачески стаи за разработване на бизнес планове в туризма  www.virtualrooms.eu

 

 

 

 

Проект "QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия" , акроним QuesTour

финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. 

 www.questour-project.eu и  мобилно приложение за Андроид 

период на изпълнение: април 2020 - юли 2021 г.

 

 
 DANUrB+

 

 

Проект "Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав", акроним DANUrB+

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

www.danurb.eu 

период на изпълнение юли 2020 - декември 2022

 

 
 Living Danube Limes

 

 

Проект "Валоризация на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм чрез съживяване на общото културно наследство на Дунавския лимес като основа за културен маршрут", акроним Living Danube Limes

финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

период на изпълнение юли 2020 - декември 2022

Living Danube Limes приложение

 

 
     
 

 

Проект "HerTour4youth - Empowering Heritage Tourism Management through Digital Design competences among young job seekers"

2020-1-UK01-KA227-YOU-094543

финансиран по програма Еразъм + / Стратегическо партньорство KA2

http://hertour4youth.erasmusplus.space/

период на изпълнение: април 2021 - март 2023

 

 
         StarGrowth

 

Проект "StarGrowth - Sustainable Tools & Activities for Rural Tourism and Ecotourism SME’s Growth"

SMP-COSME-2021-TOURSME-01

финансиран по програма "Единен пазар" на ЕС

www.StarGrowth.eu 

период на изпълнение: януари 2023 - декември 2025 г.

 

 

 

 

Danube Guides

 

 

Danube Guides. Action 2.0

финансиран от Министерство на Баден-Вюртембер, Германия

период на изпълнение: март 2024 г. - март 2026 г.