Дейности

Нашите дейности

Национален Туристически Клъстер  "Българският пътеводител" е туристическо сдружение с нестопанска цел, обединяващо представители на туристическата индустрия. Клъстерът организира обучения, фестивали и други инициативи за повишаване качеството на туристическото обслужване и популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация. Сдружението насърчава развитието на редприемачеството в различни области и е фокусирано върху устойчивото развитие на специализираните форми на уризъм, вкл. културно-исторически и приключенски туризъм.

 

НТК "Българският пътеводител" е съ-организатор на международни бизнес събития в рамките на Международна туристическа борса в Берлин (ITB Berlin) за 2015 и 2016 г.

 

Дейности:

  • Организиране на събития и тематични фестивали в областта на туризма
  • Организиране на обучения в областта на туризма
  • Провеждане на маркетингови и брандинг проучвания
  • Разработване на проучвания, анализи и стратегии в областта на туризма
  • Разработване на туристически пакети и туристически маршрути
  • Въвеждане на нови технологии и иновации в туризма
  • Предприемачество в туризма
  • Геймификация на туристически продукти и услуги