Водопад "Бабско пръскало"

Водопад "Бабско пръскало"

Рейтинг

Бабското пръскало е водопад, разположен на територията на Национален парк Централен Балкан. Водопадът е едно от по-ниските пръскала в района, но въпреки това е основен туристически обект. Височината на Бабското пръскало е 54 метра.

 

Бабското пръскало е в близост до хижите Русалка и Равна, по пътеката село Тъжа – хижа Тъжа. Намира се на река Бабска, приток на река Тъжа, чиито води тръгват южно от седлото между върховете Малък и Голям Кадемлия.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК
Тема