Триградско ждрело

Триградско ждрело

Рейтинг

Отвесните мраморни скали по течението на р. Триградска край едноименното село са дълбани в продължение на милиони години, за да ни доставят насладата и възхищението пред 7-километровия пролом. Така достигат скалите днес до нас - на места са врязани до 300-350 метра, извисяващи се величествено над пътя Девин-Триград. А той, пътят, е причудливо живописен с криволичещата си снага сред скалите и с впечатляващата си ширина – побира един автомобил, макар да е за двупосочно движение. 

 

Районът на Триградското ждрело е богат на находки от праисторическото минало – пещерни жилища и тракийски некрополи, на растителни и животински видове и природни форми. В местността „Чаирите“ са се разположили шест наклонени свлачищни езера. Тук расте балканският ендемит родопски силивряк, който има способността да се съживява, след като е изсъхнал. Множество пещери пазят тайните си по тези места – „Дяволското гърло“, Ягодинската пещера, Харамийската пещера са малка, но най-популярната част от тях.

 

Триградското ждрело е намерило мястото си сред Стоте национални туристически обекти на България.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК