Общински драматичен театър "Боян Дановски"
ОДТ "Боян Дановски"

Общински драматичен театър "Боян Дановски"

Рейтинг

Драматичен театър “Боян Дановски” е създаден през далечната 1919 г. След множество трудности и възходи, днес той функционира като репертоарен тип театър. Откриването на интересни и предизвикателни за интерпретация текстове, създаването на силни спектакли по тях е гаранция за привличането на публика и за признанието на театъра. Репертоарният тип театър е изпитана форма за добра творческа реализация на състава от една страна и за осъществяване на пълноценни контакти с различни възрастови групи зрители, от друга. Драматичен театър “Боян Дановски” има в своето развитие сезони, в които е доказал, че е театър със собствен облик и естетика. Чрез свои постановки той успешно се е вписвал в националното театрално пространство и е давал съществения си принос в културния облик на региона.

Театърът бунтува, осветлява, безпокои, смущава, възторгва, облагородява, провокира, нарушава статуквото. Той е жива материя. Изгаря в мига на създаването и възкръсва от пепелта. Той е форма на вълшебно общуване, при което всеки дава и получава нещо, което го променя. Трябва да поддържаме театъра жив, за да разбираме това, което ни се случва, за да изразяваме болката, която витае из въздуха, но и за да съзрем лъча надежда в хаоса и кошмара на ежедневието.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК