Национален исторически музей
Национален исторически музей

Национален исторически музей

Рейтинг

Националният исторически музей е създаден на 5 май 1973 г. Той е национална съкровищница на Република България, хранилище на реликви от световен мащаб и един от най-големите исторически музеи на Балканския полуостров. В него се съхраняват над 650 000 паметници на културата и огромен археологически и исторически архив.

 

Редица експонати очертават величието на средновековната българска държава - третата империя в Европа (след Византийската и Франкската империи): каменни колони с летописни, триумфални, строителни и възпоменателни надписи; владетелски печати-моливдовули на цар Борис-Михаил (852-889), на цар Симеон Велики (893-927), цар Петър (927-970), богати колекции от съдове, нагръдни кръстове, накити, най-големият български златен средновековен пръстен (61.15 гр.) на цар Калоян (1197-1207), 11 сребърни и златни съкровища, монети и въоръжение. Свидетелства за епохалното дело на братята св. св. Кирил и Методий, извършили истински революционен акт за средновековна Европа със създаването през 855 г. на славянската азбука са произведения на Преславската и Охридската книжовни и духовни школи и др.

 

Колекциите са разделени на следните експозиции: Зала 1 - Българските земи от началото на VІ хил. пр. Хр. до края на ІІ хил. пр. Хр.; Зала 2 - Българските земи през периода от края на VI н. пр. Хр. до VI в. сл. Хр.; Зала 3 - Българската държава през Средновековието VII-XIV в.; Зала 4 - Българските земи под османска власт – 1396-1878 г.; Зала 5 - Трето българско царство 1878-1946 г.; Зала „Етнография” - Българска народна култура, Календарни празници, Народни носии; Зала „Нумизматика”; Възрожденско училище – възстановка; „Зала ”Ателие по традиционно тъкачество”; Българска народна култура, Български възрожденски интериор - възстановка на гостна стая от Йорговата къща в гр. Тетевен; Зала „Дарение Родът Станчови”; Зала „Дарение Боян Радев”; „Антарктида – българската ледена приказка”.

 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК