Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Художествена галерия „Станислав Доспевски”

Художествена галерия „Станислав Доспевски”

Рейтинг

Художествена галерия „Станислав Доспевски” - Пазарджик е самостоятелен музеен институт, който събира, опазва и популяризира движими културни ценности на изобразителното изкуство. Галерията е създадена през 1963 г. като отдел на Общия народен музей в Пазарджик. През 1966 г. се обединява с къща-музей „Станислав Доспевски”. Основател и първи директор на галерията е художникът Цветан Радулов.

 

Художественият фонд е структуриран в раздели: Живопис, Графика и рисунка, Скулптура, Икони, както и авторските колекции „Стоян Василев” и „Георги Герасимов”. Към края на 2012 г. основният фонд наброява 2585 бр. инвентарни единици, а с авторските колекции - около 10 000 творби.
Галерията има два филиала: къща-музей „Станислав Доспевски” и къща-музей „Георги Герасимов”. Художествената галерия е била инициатор и домакин на редица събития, гостувала е на галерии в страната и чужбина. 

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК