Архитектурно - етнографски комплекс "Етъра"
Димитър Руйков

Архитектурно - етнографски комплекс "Етъра"

Рейтинг

Архитектурно-етнографският комплекс „Етъра“ е открит през 1964 г. и представлява едно от характерните възрожденски места на съхранените през годините български обичаи, култура и традиции. Обявен е за архитектурен паметник на културата с национално значение в началото на 70-те години на XX в. Комплексът се намира на 8 км. от Габрово и съхранява единствената в страната колекция от задвижвани от вода съоръжения, характерни за възрожденските градове от XVIII в. и началото на XIX в. – воденици, валяци, тепавица и др. Тук е съхранена възрожденската атмосфера чрез множество къщи със запазени водни съоръжения, занаятчийски работилници, мостове, каруци и др. Традициите оживяват из целия комплекс чрез представяне на отделните занаяти от майстори-занаятчии: грънчарство (изработка на грънци), шекерджийство (изработка на захарни изделия), хлопкарство (изработка на звънци (хлопки) за животни), кожухарство (изработка на изделия от кожи – калпаци, пантофи) и др.

Отделни възстановки, които се организират по различни поводи и празници, пресъздават традиционните обичаи и традиции.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК