Археологически резерват "Плиска"
Донка Попова

Археологически резерват "Плиска"

Рейтинг

Днешното градче Плиска пази славната история на величествената първа българска столица. Научните работи ни дават сведения за първите строежи тук – дървените сгради били построени през VIII в. През IX в отстъпили място на каменните сгради. Тогава бил изграден и двореца на хан Крум, който остава един от най-впечатляваките паметници с площта си от 500 кв. м. В него още могат да се видят тайните изходи, които използвали някога за бягство при нападение. Години след години градежите се извисявали все по-високо и все повече сгради заемали местата си в първата българска столица. Градът тогава е разделен на вътрешна и външна част. Най-запазени днес са портата на града и базиликата, която е била важно средище на българската писменост и култура. Тяхната днешна стойност се повишава с мнението на някои учени, че там са работили учениците на Кирил и Методий. По-късно се появява Големият дворец или още Тронната зала. В основата на неговото създаване е тогавашния владетел хан Омуртаг. Крумовият дворец и Тронната зала били изградени от бял мрамор. А данните, че са разполагали с подова отоплителна система и канализационна мрежа смайват всеки наш съвременник.

 

Впечатляващите открития в Плиска са само малка част от ценностите, които тя притежава – във вътрешния град са проучени едва около 20 % от обектите, а във външния – около 1 %. Така че се надяваме в бъдеще да черпим още от славното минало на първата българска столица.

icon-1_35x35_crop_2377586b89

Добавен от:

Екип на НТК