photo-info-days_1306x818_crop_d156da81fb

Възползвайте се от възможностите за финансиране StarGrowth

На 5 юли 2023 г. Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ проведе информационен ден за възможностите за финансиране по инициативата StarGrowth.
Всички новини

Отворената покана на StarGrowth предоставя възможност за МСП (микро-, малки и средни предприятия) в областта на селския и екологичния туризъм, извършващи дейност в България, Кипър, Гърция, Италия, Румъния и/или Словения, да представят своите проекти и идеи. През миналата седмица в страните партньори бяха проведени поредица от информационни дни, предоставящи информация за възможностите за финансиране по тази покана.

 

Информационните дни предоставят платформа за информиране за подробностите и целите на отворената покана StarGrowth. Те предлагат ценна информация на потенциалните кандидати, като им позволяват да разберат обхвата, изискванията и потенциалните ползи от участието в тази инициатива.

 

Събитията бяха организирани в партньорство с местни заинтересовани страни, което гарантира широк обхват и разнообразно участие. Презентациите по време на тези информационни дни бяха насочени към основните аспекти на отворената покана за участие в StarGrowth. Те подчертаха целите на инициативата, видовете дейности, които могат да бъдат финансирани, и критериите, използвани за оценка.

 

Един от ключовите аспекти, подчертан по време на презентациите, беше акцентът на поканата върху устойчивите и иновативни решения. Организаторите подчертаха значението на справянето с глобални предизвикателства като развитието на устойчив туризъм и цифровата трансформация. Този подход не само насърчава сътрудничеството, но и позволява на участниците да разширят своите хоризонти и да разработят решения, които имат осезаемо въздействие върху обществото.

 

Презентациите се фокусираха и върху това как успешните кандидати могат да се възползват от инициативата StarGrowth Open Call. Възможностите за финансиране, програмите за менторство и обучение, както и достъпът до добри практики и различни ресурси, бяха изтъкнати като ключови предимства за участниците.

 

Друг важен аспект на информационните дни беше възможността участниците да задават въпроси и да търсят разяснения по всички възникнали казуси. Всички въпроси се публикуват писмено на специалната секция на инициативата: Въпроси и отговори.

 

Като цяло презентациите по време на тези информационни дни успешно представиха целите, възможностите и ползите от отворената покана StarGrowth. Те дадоха възможност на участниците да се включат в инициативата, като показаха как техните идеи и проекти могат да допринесат за реална промяна в посока на устойчивото развитие на туризма в съответните региони.

 

© Презентацията от Информационния ден в България е достъпна ТУК! ©

 

Краен срок за кандидатстване 26 юли 2023 г., 17:00 централноевропейско време.

 

За контакт и въпроси на български език: stargrowth@bg-guide.org

 

***

StarGrowth                                                                                                                  StarGrowth                                                                                            

Поканата за участие в StarGrowth е част от дейностите по проект Star Growth, "Устойчиви инструменти и дейности за растеж на МСП в областта на селския туризъм и екотуризма", SMP-COSME-2021-TOURSME, реф.номер 101085746, финансиран от Програма „Единен пазар“ на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Стартирал през януари 2023 г., проектът има за цел да повиши устойчивия растеж на МСП, имащи дейност в секторите на селския туризъм и екотуризма в Гърция, Кипър, България, Словения, Румъния и Италия, като им предоставя техническа и финансова подкрепа, като същевременно повишава тяхната осведоменост, развитие и капацитет в областта на устойчивите иновации.

 

Тази статия е съфинансирана от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения, обаче, са само на автора(ите), а именно Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия (EISMEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.