ntc-bg-online-workshop-1_1306x818_crop_a503d19cb4

Устойчиво предприемачество по поречието на Дунав – образователна програма в България

На 21 декември, 2021 г., като част от училищните програми, разработвани по проект DANUrB+, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” организира онлайн уъркшоп „Устойчиво предприемачество по поречието на Дунав”. Присъстваха представители на шест професионални училища и гимназии, от три различни български дунавски града – Видин, Свищов и Русе. Събитието се фокусира върху училищните програми в свиващите се населени места и планираното за пролетта на 2022 г. „Състезание за млади предприемачи“, което ще се проведе на базата на критериите на етикета за качество DANUrB+.
Всички новини

Проект DANUrB+ беше представен, акцентирайки върху ролята на местните общности и образователните институции в свиващите се градове по поречието на река Дунав. Бяха представени и подробно обяснени критериите на етикета за качество DANUrB+, във връзка с планираните училищни инициативи. Най-новите тенденции в туризма и творческите индустрии бяха посочени като фактор за развитието и съживяването на свиващите се градове. Има много предизвикателства в настоящата ситуация в световен мащаб, не само в дунавския регион, и е необходима адаптация, за да се отговори на новите очаквания на туристите и посетителите. Не се използва пълният потенциал на Дунав, има много диспропорции (напр. големите и богатите столици срещу малките, свиващи се и бедни градове), но свързващата сила на реката трябва да се капитализира, напр. като воден път, като материално или нематериално наследство (римско наследство, традиции, фестивали и т.н.), като общ международен туристически маршрут и др.

 

Методът на „учене чрез правене“ беше представен като част от планираното за пролетта на 2022 г. състезание. Младежите ще могат да се обединят и да развият бизнес идея, свързана с техните местни ценности и ресурси, така че да тестват и повишат своята креативност и предприемаческо мислене, използвайки образователна платформа и ментори, които са експерти в областта. Инициативите прилагат иновативен подход и капитализират постиженията на международния проект TRANS-EDU-NET, ръководен от организатора Национален туристически клъстер „Българският пътеводител”.

 

Всички присъстващи на събитието се включиха активно в дискусиите за развитието на предприемаческия начин на мислене на младите хора в свиващите се градове по поречието на река Дунав. Учителите изразиха взаимната си загриженост за трудните времена на туристическия бранш, поради пандемията от Ковид-19, както и обезлюдяването на крайдунавските градове, липсата на инвестиции в повечето региони, желанието на младите хора да напуснат и да продължат живота си в големите градове, в търсене на по-добри възможности за работа, недостиг на предприемаческо мислене и възможности за професионално развитие в областта и т.н. Въпреки това, все още има огромен интерес към образованието по туризъм, търговия и икономика. Участниците изразиха своята благодарност към организаторите на работилницата, както и очакваните с нетърпение следващи етапи на предприемаческите инициативи по DANUrB+ в България, които ще добавят значима стойност към знанията на техните ученици.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Международната програма Interreg Danube за 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Текстът е разработен по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави.

Галерия

  • ntc-bg-online-workshop-2_122x122_crop_314b2ffd26
  • ntc-bg-online-workshop-3_122x122_crop_4520fc5e74
  • ntc-bg-online-workshop-4_122x122_crop_14cdcff327
  • ntc-bg-online-workshop-5_122x122_crop_848ce76fd5