questour-2_1306x818_crop_6163942428

Туристи влизат в ролята на предприемачи, за да възстановят традиции и обичаи

Инициатива на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ ще предизвика туристи с цел да бъдат предложени начини за възстановяване на позабравени традиции и обичаи от района на Перник и Кюстендил, а от сръбска страна - в района на Пирот. Група туристи ще бъдат преведени през различни забележителности с характерни поминък, занаяти или традиции, като ще бъдат насърчавани да ги разглеждат от гледна точка на предприемачи, които трябва да ги възстановят и направят привлекателни за предизвикване на туристически интерес.
Всички новини

Инициатива на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ ще предизвика туристи с цел да бъдат предложени начини за възстановяване на позабравени традиции и обичаи от района на Перник и Кюстендил. Група туристи ще бъдат преведени през различни забележителности с характерни поминък, занаяти или традиции, като ще бъдат насърчавани да ги разглеждат от гледна точка на предприемачи, които трябва да ги възстановят и направят привлекателни за предизвикване на туристически интерес. Целта е първоначално всеки от групата да опознае типичните за дадените места дейности, а впоследствие да предложи сфера за инвестиране и разработване на бъдещ бизнес модел.

 

Атрактивното събитие е част от трансграничния проект „Questour“, който обхваща граничните райони на България и Сърбия.

 

Туристическите обиколки предлагат запознаване с дейностите в различни забележителности от двете страни на границата между България и Сърбия.

 

Сръбският тур се организира в два дни от ЕНЕКА - Асоциация на икономическите експерти и стартира от Ниш на 10-11 юни 2021 г. Първо ще бъдат посетени винарна и винарска изба, мандра и др.  Вторият ден е предвиден за емблематичните Пиротски килими, както и посещение на еко насаждения.

 

От българска страна „Машината на времето на занаятчиите“, както е озаглавена инициативата, ще се проведе на 12-13 юни 2021 г. Първият ден ще премине в посещение на ферма, къща-музей на известен художник, център за занаяти и етно център и др.  Вторият ден е отреден за разкриване на тайните на винарството – една от традициите в региона.

 

Тематичната туристическа обиколка ще бъде заснета на видео, което ще даде възможност на всеки да се запознае с малко известни поминъци, обичаи и бит на българи и сърби в граничния регион.

 

Приключението „Машината на времето на занаятчиите“ е вторият подобен тур, част от инициативите по проект „Questour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020. Проектът цели повишаване важността на неизследваните туристически културно-исторически маршрути и ресурси в трансграничния регион България-Сърбия, подобряване на туристическите обекти и насърчаване на устойчивия туризъм. Фокусът е върху повишаване участието на общността и ангажираност към устойчивото използване на трансграничните природни, културни и исторически ресурси.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствено отговорност на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и неговия автор, и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.