sem-centres_1306x818_crop_84567b29b9

Трудова борса за устойчиво развитие

Трансгранична трудова борса за устойчиво развитие ще се проведе в гр. Видин.
Всички новини

Трансгранична трудова борса за устойчиво развитие ще се проведе в гр. Видин на 26 октомври 2018 г. от 10:00 ч. в Областен конферентен център – Видин, ул. Дунавска № 6.

 

Целта на борсата е да насърчи съвместния обмен между организации и кандидати за работа в българо-румънския трансграничен регион в трите сектора – туризъм, информационни технологии и селско стопанство. Работодателски организации ще популяризират дейността си за кариерно развитие, а безработни лица или търсещи работа могат на място да се ориентират в предлаганите възможности. Борсата ще представи дейността на физическите центрове за устойчива заетост, създадени по проекта в градовете Видин и Крайова.

 

По време на събитието ще бъдат представени Онлайн обучителната платформа за устойчиво развитие  и Виртуалния център за устойчиво развитие, насочени към трите сектора – туризъм, информационни технологии и селско стопанство.

 

Партньори по проекта са: Трансгранична асоциация E(quilibrum) Околна среда (CBAEE) - Крайова, Румъния; Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“ - София, България; Регионален Агробизнес Център-Видин - Видин, България.

 

Вход свободен.

 

* Събитието е част от дейностите по проект „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“, с акроним SEM—CENTRES, MIS code ROBG – 144, реф. номер 16.4.2.077, финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България от Европейския фонд за регионално развитие.