ld-lweblogo_1306x818_crop_aff477ca64

Съживяване на общото културно наследство на Дунавския лимес

Living Danube Limes означава: Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчив туризъм чрез съживяване на общото наследство на Дунавския лимес като основа за културен маршрут
Всички новини

Living Danube Limes е проект, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и се фокусира върху свързването, съживяването, изследването, опазването и подчертаването на римския Дунав лимес като транснационално културно наследство с огромно значение, за да се създаде здрава основа за бъдещ Европейски културен маршрут.

 

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е ключов партньор за България, Водещ на пакет "Създаване на транснационален клъстер от музеи"

 

Последвайте ни във Фейсбук!

 

Последвайте страницата на проекта

 

Цели на проекта:

 • Основната цел на проекта е свързването на Дунавския регион чрез общото му римско наследство. Проектът се стреми да подпомогне неговото опазване чрез създаване на ценностна система за общото наследство, като същевременно се зачитат местните различия, особености и се създава съзнание, че римският Дунав лимес е бил не само гранична укрепителна мрежа, но и обширна търговска зона с много мобилност.
 • Проектът подкрепя номинацията на ЮНЕСКО за световното наследство на целия Дунавски лимес, като се фокусира специално върху процеса на номиниране за Хърватия, Сърбия, Румъния и България.
 • Друга основна цел на проекта е поставяне на основите на бъдещ Европейски културен маршрут, обхващащ целия Дунавски регион.
 • Насърчаването на устойчив и екологичен туризъм чрез туристически стратегии, специално създадени за региона на Дунавския лимес, е друга основна цел на проекта

 

Резултати по проекта:

 • Реконструиран Римски дунавски кораб от 4-ти век сл. Н. Е., използвайки римски модели на инструменти, който ще плава по целия Дунав през 2022 г. с международен екипаж на борда, за да подчертае свързващия характер на римския дунавски лимес. След края на проекта корабът ще бъде на разположение на всяка пилотна площадка на проекта в продължение на една година, за да привлече допълнително внимание и инвестиции към пилотния обект
 • Чрез прилагането на съвременна неинвазивна археологическа гео-проспекция на избрани пилотни обекти ще бъдат отстранени различни пропуски в научните изследвания.
 • Ще бъде създадено приложение Living Living Limes, което ще съдържа археологически и исторически каталог на Дунавския регион, който ще обедини данни от предшестващи инициативи с нови данни, получени чрез изследователските дейности, проведени в Living Danube Limes.
 • Реконструкции на виртуална и разширена реалност на оригиналната инфраструктура на Римския лимес ще бъдат създадени от данните на геофизичните проучвания в пилотните обекти на проекта и след това ще бъдат достъпни в приложението Living Danube Limes.
 • Създаването на транснационален музеен клъстер ще допринесе за общото представяне на римското наследство в Дунавския регион, за да се създаде по-добра видимост и разбиране за необятността и значението на този свързващ исторически пейзаж.

 

Да достигнем до хората – нека съживим общото Римско минало!

 • По проекта ще бъдат изградени 8 национални пилотни обекта с обществени дейности, като събития и исторически възстановки, както и семинари за различни занаяти от миналото
 • Физическите реконструкции на пилотните обекти ще допълнят реконструкциите на виртуалната реалност, ще предизвикат допълнителен интерес и ще да доведат до последващи проекти и инвестиции в обекта.
 • Ще бъдат организирани и документирани семинари за разпространение на исторически техники на занаятите
 • В края на проекта ще бъде организиран круиз с исторически възстановки от Германия до Черно море, с международни групи, ръководещи реконструирания римски кораб от 4 век сл. Хр. Корабът и екипажът му ще спират на всеки пилотен обект, за да участват във „Фестивал на живата история“

 

Living Danube Limes започна през юли 2020 г. и ще продължи до декември 2022 г. Консорциумът от партньори се състои от 19 партньори по проекта и 27 асоциирани стратегически партньори от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния и Република Молдова.

 

Специфична цел на програмата: SO 2.2 Насърчаване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси.

Бюджетът на проекта е в общ размер на  3,151,121.20 €, финансиран от ЕФРР, ИПП II и ENI-Молдова.

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

 

Продължителност на проекта: 1 юли 2020 – 31 декември 2022

  

Водещ партньор:

 • Университет за продължаващо образование Кремс, Дунавски университет Кремс, Австрия

 

Партньори:

 • Friedrich-Alexander University Erlangen - Germany
 • Paris-Lodron University of Salzburg - Austria
 • University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest - Hungary
 • National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria
 • Budapest University of Technology and Economics - Hungary
 • DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - Hungary
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic
 • Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovakia
 • Slovak University of Technology in Bratislava - Slovakia
 • Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Austria
 • Centre for Heritage Interpretation - Bulgaria
 • Museum of National History and Archaeology Constanta - Romania
 • Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulgaria
 • Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia
 • National Institute for Research and Development in Tourism - Romania
 • Institute of Archaeology Belgrade - Serbia
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Serbia
 • Orhei District Council – Republic of Moldova

За допълнителна информация и контакти с екипа на НТК "Българският пътеводител" по проекта: limes@bg-guide.org

Файлове за изтегляне

Press release