fb-cover-photo_1306x818_crop_df07b34828

Стартирахме проект за устойчиво развитие на селския туризъм

На 30 януари 2023 г. стартирахме с проекта Star Growth - Sustainable Tools & Activities for Rural Tourism and Ecotourism SME’s Growth
Всички новини

Национален туристически клъстер „Bulgarian Guide“ е партньор в международния проект Star Growth – Sustainable Tools & Activities for Rural Tourism and Ecotourism SME’s Growth, финансиран от програма Единен пазар на ЕС (Single Market Programme). Продължителността на проекта е 36 месеца (01/01/2023 – 31/12/2025) и в момента действието се изпълнява съгласно правилата и условията на Споразумение за безвъзмездна помощ с референтен номер SMP-COSME-2021-TOURSME-01.

 

Общата цел на проекта е да подобри устойчивия растеж на малките и средни предприятия, активни в секторите на селския туризъм и екотуризма в Гърция, Кипър, България, Словения, Румъния и Италия чрез предоставяне на техническа и финансова подкрепа, като същевременно се повишава тяхната осведоменост, развитие и капацитет в района на устойчиви иновации. 

 

Специфичните цели на проекта са:

  • Подпомагане на 90 малки и средни предприятия в областта на селския туризъм и екотуризма в Гърция, Кипър, България, Словения, Румъния и Италия в развитието на техните умения и капацитет в областта на устойчивия туризъм, като същевременно се създават стратегии за устойчивост в съответствие с нуждите и приоритетите на тяхната територия;
  • Предоставяне на изграждане на капацитет и техническа помощ на избраните МСП чрез прилагане на европейски рамки и инструменти за устойчивост (като методи за отпечатък върху околната среда, EMAS, екомаркировка на ЕС, ISO 14001:2015, CSR, HCMI и др.);
  • Насърчаване на иновативни практики и решения, които могат да осигурят на бизнес дестинациите повишена устойчивост на шокове, повишено социално, икономическо и екологично съзнание и отговорност;
  • Изграждане на ефективни механизми за обмен на най-добри практики и разпространение на преносими инструменти и знания между МСП, също и на европейско ниво.

 

 

Галерия

  • sg-press-release-1-1_122x122_crop_91378977dc
  • sg-press-release-1-2_122x122_crop_0f59e243e1