ntc-bg-vidin-epigraphic-center-entrance-dan-ur-b-banner_1306x818_crop_f81c89ebcc
Тема

Семинар „Местни ценности и развитие на културния туризъм в региона на Видин“

Българските партньори по проект DANUrB+ – Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” и Нов български университет, департамент „Архитектура”, с огромната подкрепа на асоциирания партньор – Община Видин, организираха семинар „Местни ценности и развитие на културния туризъм в региона на Видин". Проведеното на 31 март 2022 г. събитие се фокусира върху предимствата на Видинския регион, неговите местни ценности и потенциал за развитие.
Всички новини

Семинарът беше открит с речта на заместник-кмета на Община Видин, г-жа Борислава Борисова, която поздрави участниците и представи текущите дейности и бъдещите планове за развитие на града и региона. „Община Видин има изградени много добри контакти както със съседните държави и градове, свързани чрез река Дунав, така и с още по-отдалечени от тях. Мога да дам един показателен пример в това отношение – провеждането на международния фолклорен фестивал „Синия Дунав” във Видин, който събира стотици участници от редица държави. Така че проектът (DANUrB+) е една чудесна възможност подобни събития да се надграждат, да се създават нови общности, които да споделят идентични цели", отбеляза тя.

 

Мястото за провеждане на събитието беше конферентната зала на Епиграфския център във Видин, архитектурен паметник на културата от локално значение, построен преди повече от 200 години. Експозицията му се състои от повече от 38 движими материални археологически и епиграфски артефакти, датиращи от Античността до XIX век, а близостта му до крепостта „Баба Вида” формира интересен исторически и архитектурен комплекс. В тази среда, емблематична за регионалния туристически продукт, представители на местната власт, неправителствения сектор, академични институции и други заинтересовани страни имаха възможност да споделят добри практики и да получат знания за методите за създаване на съвместни проекти, както и да се фокусират върху потенциала на наличното материално и нематериално наследство.

 

Темата на първата презентация „Умни туристически решения по поречието на Дунав и Градски бранд Дунав” се фокусира върху възможностите на региона да предложи услуги/продукти, които да станат част от Етикета за качество DANUrB+, както и представи основните послания и цели на проекта. Разработеният в предишния проект DANUrB, PocketGuide аудио-тур „Лов на съкровища Видин-Калафат“, беше посочен като добър пример за съживяване на свиващите се градове и свързване на региони по река Дунав, на базата на местното наследство. Втората тема „Критерии за оценка и избор на обекти за изготвяне на DANUrB+ План за действие” представи разработената методология и критериите за избор на културен или исторически обект, който ще стане част от плана за действие по проекта. Повече подробности бяха разкрити в презентацията „Културни местни ценности – развитие на културния и творчески туризъм в региона на Видин”, която предостави ценна информация на местните заинтересовани страни за възможностите за икономическо оползотворяване на културното наследство и преоткриване на потенциала, който разкриват индустриите на културния и творчески туризъм. Следващата тема беше свързана с „Опазването на културните ценности – ключ към съживяване на свиващите се градове”, която даде на участниците повод за размисъл как местните ценности могат да бъдат използвани за съживяването на свиващите се градове по поречието на р. Дунав. Всичко това доведе до активни дискусии в предстоящата в късния следобед в рамките на  работилница със заинтересовани страни, посветена на създаването на съвместни проекти и процесите на проектиране.

 

Бяха споделени вълнуващи истории от развитието на града и се обсъдиха възможности какво и как може да бъде подобрено на регионално и национално равнище. Проучвателна обиколка на града, водена от главния архитект на Общината – г-жа Десислава Евгениева, разкри пред екипите на двата партньора по проекта по-малко познати обекти (например „Стамбол капия“, църквата "Св. Петка", гробът на Осман Пазвантоглу и др.),  както и такива, които биха могли да станат част от Плана за действие DANUrB+ в тази част на страната, Дизеловата електроцентрала и др.

 

На следващия ден (1 април 2022 г.) екипът на DANUrB+ проведе среща с Областния управител на Видин - г-н Любен Иванов, на която бяха представени проекта и неговите инициативи в региона. Той сподели виждането си за огромния потенциал на региона, обменяйки с участниците в срещата идеи за развитие на туризма и културно-историческото наследство.

 

Всички участници в събитията изразиха своята подкрепа и готовност да се включат в бъдещите инициативи и съвместни проекти, свързани с целите и резултатите от DANUrB+, като работят заедно и насърчават устойчивото използване на културното наследство и ресурсите по река Дунав.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Проект „Градски Бранд Дунав - DANUrB+“ започна през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност по поречието на Реката.

 

Текстът е разработен от Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.  Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и от Националния бюджет на Република България.

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и от Националния бюджет на Република България.

Галерия

  • ntc-bg-vidin-deputy-mayor-opening-speech_122x122_crop_023c6a186e
  • ntc-bg-vidin-presentation-desislava-yordanova_122x122_crop_3c3715db97
  • ntc-bg-vidin-regional-governor-meeting_122x122_crop_1c4e4db255
  • ntc-bg-vidin-study-city-tour-stambol-kapiya_122x122_crop_e4379d959c
  • ntc-bg-vidin-diesel-power-plant_122x122_crop_fb752e4399
  • ntc-bg-vidin-osman-pazvantoglu-grave_122x122_crop_e7f40d5bde
  • ntc-bg-vidin-joule-paskin-house_122x122_crop_11c59476d1
  • ntc-bg-vidin-emblem-paint-on-a-wall_122x122_crop_71b7c3720f
  • ntc-bg-vidin-danube-river-ship_122x122_crop_aae799bc2f