slide6_1306x818_crop_0a2a64fbbf

Римското наследство по река Дунав като част от общ Европейски културен маршрут

На 25 ноември 2021 г. Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” организира онлайн фокус група, посветена на римското наследство по река Дунав като част от общ Европейски културен маршрут.
Всички новини

В дневния ред на събитието бяха следните теми: общ преглед на проекта, сътрудничество с всички участници, представяне на новите открития в близкия регион Бонония/Видин-Рациария/Арчар – Синаговци, представяне на круизния кораб и времевия период, включително допълнителни спирки освен на пилотните обекти, представяне на дейностите на групи за възстановки и създаването на международен музеен клъстер, посветен на Дунавския лимес, дискусии за стъпки и мерки, които трябва да се предприемат за включване на България в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, взаимодействие и работа с различни видове местни общности, дебати за създаване на LDL клъстер от музеи и др.

 

Онлайн организацията на събитието позволи на партньорите да споделят проекта и универсалната стойност на дунавския лимес в по-широк обхват, на национално ниво и във всички общности по българската част на река Дунав. В дискусиите активно участие взеха представители на местните власти в дунавския регион, регионални музеи, национални изследователски институции, както и представители на екскурзоводи и туристически МСП. Всички те изразиха интерес да участват в по-нататъшни събития по проекта, а представените музеи заявиха готовност да се присъединят към международния музеен клъстер.

 

„Поздравления за страхотния проект, защото резултатите от него ще бъдат от полза за всички!”, подчерта един от участниците в събитието.

 

Материалът е разработен в рамките на проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм, чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут“, с акроним Living Danube Limes, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП и ЕИС).

Галерия

  • presentaion-slide-screenshot-pilot-sites-in-context-3_122x122_crop_468bc11230
  • presentaion-slide-screenshot-pilot-sites-in-context-2_122x122_crop_1855326847
  • presentaion-slide-screenshot-pilot-sites-in-context-1_122x122_crop_d6255dadc1
  • slide10_122x122_crop_286802db16
  • slide13_122x122_crop_2a0a277c7a
  • presentaion-slide-screenshot-participants_122x122_crop_935faac94a