perspective-vr-reconstruction-gunzenhausen-germany_1306x818_crop_b319d8b514

Реконструкции с виртуална реалност по проект Living Danube Limes

По проект Living Danube Limes (LDL) ще бъдат разработени уебсайт и мобилно приложение, чиято цел е да представят по интерактивен начин археологическите обекти на римски укрепления, крепости и селища в района на река Дунав. Ще бъдат включени приблизително 350 обекта, а 8 пилотни обекта от страните партньори ще бъдат презентирани и чрез реконструции с виртуална реалност (VR). Координаторът за България, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител” (НТК-БП), отговаря за българския пилотен обект Бонония/Видин, който заедно с останките и находките в Синаговци и Рациария/Арчар, дават заявка за огромен туристически потенциал за развитие на видинската област в културно-историческа аспект.
Всички новини

Към настоящия момент подробни геофизични проучвания от Института за археологически проучвания и виртуална археология „Лудвиг Болцман“, Австрия, са извършени на пет пилотни обекта: Бонония – България, Ижа – Словакия, Матрица – Унгария, Копачево – Хърватия и Сачидава – Румъния. Тези обекти са 3D моделирани като два от тях – Гунценхаузен, Германия и Ледерата, Сърбия бяха подготвени от Словашкия технологичен университет в Братислава, благодарение на предварително изпратени 2D визуални материали, най-вече CAD чертежи, теренни изображения, скици и графики.

 

Целта на VR реконструкциите, разработени по LDL, е да се повиши туристическата привлекателност на всичките осем пилотни обекта, включени по проекта, чрез представяне на допълнителен визуален информационен слой, който в момента не може да бъде видян от посетителите на място и показващ друг модерен, завладяващ и общодостъпен поглед към разкритите и все още неразкрити останки.

 

Два от първите рендера на панорами от обектите в Гунценхаузен и Ледерата вече могат да се видят в тестова версия на уеб интерфейса:

 

Гунценхаузен

 

Ледерата

 

Очакваме с нетърпение да видим и резултата за българския пилотен обект Бонония/Видин. Следете нашите канали за подробности!

 

Снимка: Перспектива от VR реконструкция на Гунценхаузен, Германия

Източник: Словашки технологичен университет в Братислава

 

--

 

Материалът е разработен в рамките на проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм, чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут“, с акроним Living Danube Limes, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП и ЕИС).