opening-of-the-conference-in-vidin_1306x818_crop_1bd7eb44a7

Регионална конференция „Творческият Дунав. Свързаността – ключът към преодоляване на процеса на свиване“

Регионалната конференция по проект DANUrB+: „Творческият Дунав. Свързаността – ключът към преодоляване на процеса на свиване” се проведе на 30 юни 2022 г. във Видин, България и на 1 юли 2022 г. в Калафат, Румъния. Това беше втората регионална конференция между двете страни след първата успешна, проведена на 10 и 11 март в Букурещ и Русе. Тя беше важна част от наситената със събития седмица във Видин, посветена на честванията на Международния ден на река Дунав.
Всички новини

Конференцията беше организирана от Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ (България), в сътрудничество с Нов български университет, Департамент по архитектура (България) и Национален институт за изследване и развитие на туризма (INCDT, Румъния), с подкрепата на общините на Видин и Калафат. Тя се фокусира върху възможностите за развитие на българските и румънските градове по поречието на река Дунав. Акцентът падна върху изграждането на културни мостове между общностите, значението на творческите индустрии и използването на културно-историческото наследство като инструменти за преодоляване на икономическите и социални предизвикателства.

 

Първият ден се проведе в заседателната зала на Община Видин, модериран от г-жа Десислава Минчева-Йорданова от Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“. Г-жа Борислава Борисова – заместник-кмет на Община Видин – приветства участниците и като домакин официално откри конференцията. „Община Видин, като асоцииран партньор по проект DANUrB+, продължава своята подкрепа за реализацията на неговите цели. Радвам се, че днес имам възможността да открия Регионалната конференция и съм сигурна, че тя ще провокира нови идеи за това как градове и региони, разположени по поречието на река Дунав и подобни на видинския, могат да си сътрудничат, да намерят общи пътища за своето развитие чрез иновативни културни и туристически продукти.Всички заинтересовани страни от общините Видин и Калафат имат прекрасни взаимоотношения и реализират съвместни проекти и културни инициативи.И това е успешен мост за сътрудничество, за привличане на повече посетители в тези региони, за установяване на социални и икономически контакти”.

 

Присъстващите и заинтересованите страни бяха приветствани и от г-жа Десислава Обретенова, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Видин, която поднесе специални поздравления от името на Областния управител на Видин. Г-н Бора Овидиу от Община Калафат (Румъния) също поздрави участниците.

 

Десислава Минчева-Йорданова, председател на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, представи накратко целите на проект DANUrB+ и сподели за една от най-важните проектни инициативи – Етикета за качество DANUrB, който е важен инструмент за местно/регионално развитие, изграждане на общности, окуражаване на местната културна идентичност и др. чрез установяване на добри практики по поречието на река Дунав, а след това проведе и кратка работилница за валоризация на материално и нематериално наследство и подобни инициативи.

 

Впоследствие започнаха вдъхновяващите презентации, разделени в две тематични секции на деня: „Творчески потенциал“ и „Свързващи граници. Физически и духовни мостове”, модерирани от проф. д-р Мария Шишманова и д-р Петър Петров от НБУ. Бяха представени теми като „Потенциалът на местните културни институции (случаят Видин)“; „Валоризация на творческия сектор в регион Ulpia Escus – Novae”; „Caput Mundi – връзката на метавселената“; “Restart4Danube”; „Инициативата ROSEB – Румъния – Сърбия – България“, „Международни проекти: свързване на общности през граници“ и др.

 

Следобедът продължи със представяне на сестринския проект на DANUrB+ - Living Danube Limes. Местната фокус група беше посветена на значението на римското наследство, неговите възможности за устойчиво опазване и развитие на туризма, а съмодератори бяха Георги Йорданов и Веселин Василев от Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“. По време на работилницата бяха представени визуалните характеристики, VR реконструкциите и 3D моделът на Бонония/Видин – избраният пилотен обект за България – и бяха обсъдени някои специфики, с активното участие на представители на Регионален исторически музей - Видин (асоцииран партньор по проекта) и местни заинтересовани страни.

 

Домакин на втория ден от конференцията беше Музеят за изкуство и етнография в Калафат (палатът Маринку), а откриващата реч държа г-н Дорел Митулецу – кмет на Калафат. „Когато говорим за река Дунав, за нейната реклама и популяризиране, всички искаме да извлечеме ползи от нея. Независимо дали става въпрос за речен транспорт или туризъм, всеки от двете страни на реката трябва да има възможност да се възползва от проекти като DANUrB+, които предлагат алтернативи за развитие на съответното селище или свиващ се град. Очакваме и приветстваме всяка подобна инициатива с отворени обятия”, каза той.

 

Интересните теми и дискусии продължиха по установения дневен ред. Презентациите бяха съсредоточени около трите основни тематични секции на деня - „Инструменти за свързване“, „Свързващо общо европейско дунавско наследство“ и „Свързване на общностите“, модерирани от д-р Петър Петров (НБУ), г-жа Ирина Колсеру (INCDT), и Десислава Минчева-Йорданова (Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“). Темите се фокусираха върху „Интегрирани териториални инициативи в регионалната, националната и местната политики – инструмент за валоризация на културното наследство“; „Методи и инструменти в пространственото планиране за общо бъдеще на дунавските ценности“; „Туризъм чрез синя икономика, свързваща европейското наследство на река Дунав“; „Базираният на маршрути туризъм като инструмент за разработване на общи дестинации, свързани с наследството в свиващите се райони“ и др.

 

В началото на събитието бе обявена изложба на студенти по архитектура и градоустройство от НБУ и Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“, посветена на Международния ден на река Дунав. Техните проекти представят оригинални архитектурни и градоустройствени предложения за интегриране и оползотворяване на река Дунав в свиващите се дунавски градове – Видин, Белене, Силистра, Гюргево, Кълъраш и др. Изложението започна от сградата на Община Видин, а впоследствие се премести пред Художествена галерия „Никола Петров”, в центъра на града (бидейки лице на основната сцена на Фестивал „Богатствата на Дунав“, който предстоеше на 2 и 3 юли).

Галерия

  • vidin-sign-in-the-grass_122x122_crop_66dc336089
  • opening-of-the-conference-in-vidin_122x122_crop_1bd7eb44a7
  • presentation-dan-ur-b-project_122x122_crop_843dadc776
  • the-participants-of-the-conference_122x122_crop_9355e26be4
  • moderating-the-presentations_122x122_crop_3723dbed36
  • opening-of-the-conference-in-calafat_122x122_crop_521fe9160f
  • presentation-on-route-based-tourism_122x122_crop_c07a82b46e
  • photo-in-front-of-the-marincu-palace_122x122_crop_e196d43e78
  • students-exhibition-in-vidin_122x122_crop_6cff0f6492