her-tour4-youth-screenshot-1-page_1306x818_crop_cef328f81f

Първият бюлетин по проект HERTOUR4YOUTH е тук!

Каква е целта на проекта, към коя целева група е насочен и кой може да се възползва, кои са партньорите и кои държави участват, какво е свършено до момента. Всичко това можете да научите от прикачените файлове.
Всички новини

За повече информация: http://hertour4youth.erasmusplus.space/

 

 

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието. То отразява гледната точка на нейните автори и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Галерия

  • her-tour4-youth-bulgarian-first-newsletter-1-page-0001_122x122_crop_e267973b3c
  • her-tour4-youth-bulgarian-first-newsletter-1-page-0002_122x122_crop_3266829b7f
  • her-tour4-youth-bulgarian-first-newsletter-1-page-0003_122x122_crop_8c81db686b