erasmus-1-new_1306x818_crop_5c742aa7e9

Проект HERTOUR4YOUTH - популяризиране на туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на дигитални умения на младите хора

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е партньор по проект HERTOUR4YOUTH, финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, който има за цел да даде възможност на младите хора да популяризират туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на собствените си дигитални умения. В проекта участват общо 6 партньори, от 5 различни страни (Великобритания, Нидерландия, Италия, Гърция и България). Водещият партньор е Civic Computing (CIVIC), който е един от най-големите доставчици на дигитална работа за шотландското правителство.
Всички новини

Пандемията от Ковид-19 оказа негативно въздействие върху целия туристически бранш, съответно културен сектор. Почти 13% от музеите са под заплаха да не отворят врати отново, а повече от 80% от обектите на ЮНЕСКО за световно наследство са затворени и много хора, работещи в свързаните с туризма индустрии, в момента са безработни.

 

 

Именно поради тези причини целта на проекта е да даде възможност на младите хора да популяризират туристическите ресурси за културно наследство чрез развитие на собствените им умения в дигиталния дизайн за дигитална трансформация на туризма. Придвижвайки се към изцяло нова ера в културния туризъм, която интегрира концепцията за дигитално туристическо наследство в културния живот, младите, търсещи работа, трябва да бъдат обучени с компетенции, които да им позволят да се отличат в една тясна и същевременно конкурентна индустрия.

 

 

Има два резултата за постигане на целите на HERTOUR4YOUTH:

 

 

  • Компендиум за дигитален дизайнер - практически електронен курс за младежи, свързан с основните аспекти и умения на дигиталния дизайн (вкл. банерни реклами, UI / UXрамки, интернет страници, инфографики, принципи на оформление и др.);

 

 

  • Фасилитатор за дигитални обиколки в областта на културното наследство- ще бъде разработен уеб-базиран фасилитатор, който позволява на младежите да създадат своя собствена дигитална културна обиколка, прилагайки придобитите си умения в действие. Потребителите ще създадат своите собствени обиколки за популяризиране на местния туризъм.

 

 

За повече информация: http://hertour4youth.erasmusplus.space/

 

 

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието. То отразява гледната точка на нейните автори и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Галерия

  • erasmus-5_122x122_crop_5223b3baa1
  • erasmus-4_122x122_crop_ea669d42c8
  • erasmus-3_122x122_crop_645a47266e
  • erasmus-2_122x122_crop_20b5fa101a