С цел по-добро обслужване ви уведомяваме, че сайтът на BG Guide използва бисквитки.

Разбрах
logo-artreefs_1306x818_crop_ca177740ef

Проект ArtReefs

Проект ArtReefs "Изкуствени рифове - Иновативни, конкурентоспособни и интегрирани инструменти за устойчив крайбрежен туризъм и приобщаващ растеж в Средиземно и Черно море"
Всички новини

Прессъобщение #1

18 Ноември 2016

 

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

 

Консорциум от европейски публични и частни организации ще развие техния потенциал, за да материализира устойчивия туризъм и интегрираното управление на крайбрежието на Средиземноморието и Черно море

 

Проектът ArtReefs има за цел да промотира идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

 

Проектът предлага специално конструирани изкуствени рифове за насърчаване на устойчивия туризъм и „Синия растеж“, интегрирайки опазването на околната среда в плановете за управление на множество потребители и в подкрепа на изпълнение на целите на обществените политики.

 

Освен основното им предназначение за рибарство и екологично възстановяване, изкуствените рифове могат да доведат до насърчаване на управлението на крайбрежните зони и подкрепа на подходящи дейности като гмуркане, гмуркане с шнорхел, любителски риболов, аквакултури, мониторинг или проучвания, които допринасят за повишаване на привлекателността и устойчивостта на дадена територия.

 

ArtReefs ще предложи на публични и частни заинтересовани лица необходимите информация, инструменти и насоки с цел разработване на генерални планове за действие на местно към регионално ниво, съчетаващи възможностите за бизнеса и устойчивостта на околната среда с участието на местното управление.Резултатите ще бъдат споделени със съответните административни органи, отговарящи за издаването на лицензи за разполагане на изкуствени рифове.

 

Изследвайки най-добрите международни практики, проектът се насочва към специфичните регионални потребности като капитализира натрупаните знания, иновативното и между-секторното сътрудничество между съответните партньори. За да постигне това, проектът обединява опита на шест организации:

 

  • Innogate to Europe: предприятие от Испания, специализирано в областта на иновациите и предприемачеството;
  • CNR-ISMAR: морският клон на Национален изследователски съвет на Италия;
  • Pole Mer Mediterranee от Франция, най-големият морски клъстер в региона;
  • Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, специализиран в учстойчив и алтернативен туризъм;
  • Областна администрация Абруцо (Италия), водеща интегрираното управление на крайбрежните зони в Адриатическо море;
  • Асоциация на Българските Черноморски Общини, регионална мрежа от 21 общини по българското Черноморие.

Всички заинтересовани страни са поканени да получат повече информация за проекта и да се включат в уъркшоповете и нетуъркинг събитията, които ще се проведат в Испания, Франция и България, и най-вече на  финалното събитие за инвеститори и публични власти в Пескара, Италия 2018 г.

 

За повече информация: www.artreefs.eu 

 

Ръководител на проекта:  Luis LOZANO llg@innogatetoeurope.eu

Връзки с обществеността: Colin RUEL ruel@polemermediterranee.com

 

Партньор 5 по проекта: Национален туристически клъстер "Българският пътеводител": info@bg-guide.org

 

Проект ArtReefs е финансиран от Европейския съюз чрез Договор за финансиране номер EASME/EMFF/2015/1.2.1.7/03/SI2.735917.

Файлове за изтегляне

Прессъобщение