regional-conference-ro-bg-visual_1306x818_crop_9c62472131

Предизвикателства и възможности за развитие пред периферните населени места по Дунав

На 10 и 11 март 2022 г. партньорите по проект DANUrB+ организират регионална конференция, посветена на предизвикателствата пред периферните населени места по Дунав. Събитието акцентира върху възможностите за развитие на българските и румънските селища в района на Дунав, като подчертава значението на „умните“ мрежи, оползотворяването на културно-историческото наследство и силата на местните общности.
Всички новини

Организатори са партньорите по DANUrB+ от Румъния - Университет по архитектура и урбанизъм "Йон Минку", Асоциация за градски преход, Национален институт за изследвания и развитие в туризма, както и от България - Нов български университет, Национален туристически клъстер "Българският пътеводител", Фондация Блулинк, със специалната подкрепа на Община Русе.

 

Събитието ще даде възможност на представители на местните власти, неправителствени организации, висши учебни заведения, местни предприемачи, професионалисти и/или студенти, желаещи да споделят добри практики, идеи и знания за възможности или програми за развитие на градовете по протежение на Дунав, планове и инициативи за валоризация на дунавското културно наследство и др.

 

Конференцията ще се проведе в хибриден формат (присъствено и онлайн), на 10 март в Букурещ, Румъния и на 11 март в Русе, България.

 

Тематичните области са разделени на 4 категории, а именно Умни мрежи, Потенциалът на смаляващото се население, Културното наследство като инструмент, Хората правят местата, чрез които организаторите ще се заемат с разрешаването на въпроси, свързани с периферните региони по Дунав, тяхното материално и нематериално наследство. В рамките на конференцията ще бъде организирана специална Работилница за журналисти и Кръгла маса: „Възможности за развитие на периферните населени места по Дунав”.

 

Ако искате да се присъедините към групата на лекторите и да изпратите своя материал, или просто искате да участвате в събитието, не пропускайте да се регистрирате ТУК до 25 февруари 2022 г.

 

Програмата и допълнителни детайли за конференцията са споделени на уебстраницата на събитието и на неговата Фейсбук страница.

 

Събитието разчита на сътрудничеството и подкрепата на други сходни проекти и към него се присъединява инициативата на Еразъм+: “Креативен Дунав: Предизвикателства и възможности за живот в периферни и населени места с намаляващо население“.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Международната програма Interreg Danube за 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Текстът е разработен по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави.

Галерия

  • regional-conference-ro-bg-visual_122x122_crop_9c62472131